Regulamin Czwartków LA

Regulamin zawodów dziecięcych XXIX edycji imprezy pn. “Czwartki Lekkoatletyczne”

 1. Główny organizator zawodów:
  1. Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży”
   Siodlarska 12; 01-464 Warszawa
   tel./fax 0-22-740-74-34
  2. W Siedlcach organizatorem Czwartków Lekkoatletycznych jest Siedlecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki
 2. Terminy zawodów


Jesiennych:

 1. 14 września 2023 – 16:00
 2. 21 września 2023 – 16:00
 3. 05 października 2023 – 16:00
 4. 12 października 2023 – 16:00
 5. 19 października 2023 – 16:00

Wiosennych:

 1. 18 kwietnia 2024 – 16:00
 2. 9 maja 2024 – 16:00
 3. 16 maja 2024 – 16:00
 4. 23 maja 2024 – 16:00
 5. 6 czerwca 2024 – Finał Miejski – 16:00

Ogólnopolski Finał zorganizowany zostanie 15-16 czerwca 2024 r.

 1. Uczestnicy
  1. Prowadzone zawody są w trzech kategoriach wiekowych oddzielnie dla dziewcząt i chłopców:
   1. I grupa wiekowa 13 lat – rocznik 2011
   2. II grupa wiekowa 12 lat – rocznik 2012
   3. III grupa wiekowa 11 lat i młodsi – rocznik 2013 i młodsi

Każdy zawodnik może startować podczas jednych zawodów w dwóch konkurencjach (jednej biegowej i jednej technicznej). Dotyczy to także zawodów finałowych w poszczególnych miastach.

W Ogólnopolskim Finale zawodnicy mogą startować w jednej konkurencji (biegowej albo technicznej). Jednak nie może to być konkurencja, w której nie wystartowali w finale miejskim.

 

 1. Konkurencje

Prowadzone zawody są w trzech kategoriach wiekowych oddzielnie dla dziewcząt i chłopców:

Rocznik 2011:

Dziewczęta: 60 m, 300 m, 600 m, skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą – 2kg;

Chłopcy: 60 m, 300 m, 1000 m, skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą – 3kg;

Zawodnicy tego rocznika podczas Finałów Ogólnopolskich w konkurencji skoku w dal będą skakać z belki a nie ze strefy.

Rocznik 2012, 2013 i młodsi:

Dziewczęta: 60 m, 300 m, 600 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową;

Chłopcy: 60 m, 300 m, 1000 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową;

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia podczas zawodów dodatkowych konkurencji, lecz bez uwzględnienia ich w zawodach Grand Prix.

 

 1. Zasady kwalifikacji do Finału Ogólnopolskiego
  1. Prawo startu w Finale Ogólnopolskim uzyskają zawodnicy zgłoszeni przez organizatorów w poszczególnych Ośrodkach.
  2. Do Finału Ogólnopolskiego kwalifikuje się maksymalnie trzech zawodników z miasta w każdej konkurencji.
  3. Ze względu na możliwości finansowe Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości zawodników dopuszczonych do startu w Ogólnopolskim Finale według punktu 5 ppkt b) Stowarzyszenie SDiM poinformuje organizatorów zawodów miejskich o ostatecznej ilości zawodników, których będzie można zgłosić do uczestnictwa w ogólnopolskich zawodach najpóźniej na 30 dni przed terminem ich przeprowadzenia.
 2. Wymogi regulaminowe

Organizatorzy zawodów w poszczególnych miastach mają obowiązek dostarczania protokołów z wynikami zawodów do Stowarzyszenia SDiM najpóźniej siedem dni po ich przeprowadzeniu. Nie dostarczenie protokołów zawodów w podanym terminie powoduje, że nie zostaną one uwzględnione w punktacji do Ogólnopolskiego Finału.

 

 1. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
 2. Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.
 3. Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w zawodach.
 4. Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
 5. Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
 6. Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 7. Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.

 

Stowarzyszenie Sport Dzieci i Młodzieży w Warszawie zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.