Kontakt

Siedlecki Klub Sportowy „FENIKS”

ul. Gospodarcza 4, 08-110 Siedlce

Dyrektor SKS FENIKS

RAFAŁ WYSOCKI

tel: 668 387 985

e-mail: r.wysocki@fenikssiedlce.pl

Numer konta bankowego: 40 1050 1953 1000 0090 3054 7161 – Bank ING