Regulamin

Regulamin Siedleckiej Ligi Piłki Ręcznej Szkół Podstawowych

ORGANIZATORZY

 1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach
 2. Siedlecki Klub Sportowy „FENIKS”

CEL

 1. Integracja lokalnej społeczności.
 2. Promocja aktywności fizycznej i aktywnego spędzania czasu w rodzinny sposób.
 3. Świętowanie 110 rocznicy powstania Szkoły Podstawowej nr 2 w Siedlcach.
 4. Promocja miasta Siedlce

TERMIN I MIEJSCE

 1. Liga odbędzie się na boisku zewnętrznym do piłki ręcznej przy SP 2 Siedlce następujących terminach:
  • 6 maja 2022 roku (piątek)
  • maj / czerwiec 2022
  • czerwiec 2022
 2. Start turnieju nastąpi o godzinie 9:30

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W zawodach mogą brać udział dzieci urodzone w 2011 roku i młodsze.
 2. Zgłoszenie do ligi odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.fenikssiedlce.pl/
 3. Turniej rozegrany zostanie na boiskach o wymiarze 40 m długości na 20 m szerokości.
 4. Drużyna może liczyć maksymalnie 14 osób.
 5. W jednym zespole mogą być dziewczynki oraz chłopcy.
 6. Drużyna może się składać z chłopców oraz dziewcząt.
 7. Zawody rozgrywane są piłką wielkości 0.
 8. Podczas gry obowiązują przepisy PZPR.
 9. Limit drużyn to 10. W przypadku dużego zainteresowania możliwe jest zwiększenie liczby zespołów.
 10. Długość meczu będzie wynosiła od 10 do 15 minut w zależności od ilości zgłoszeń.
 11. Obowiązuje system ligowy – każdy z każdym.
 12. Start w turnieju jest bezpłatny.

ŚWIADCZENIA I NAGRODY

 1. Każdy uczestnik po 3 rundach otrzymuje pamiątkowy medal.
 2. Najlepsze 3 zespoły otrzymają puchary.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do stosowania się do wszystkich zaleceń i wytycznych ustalonych przez odpowiednie organy administracji rządowej i samorządowej w związku z występowaniem stanu epidemii.
 2. Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w turnieju wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.
 3. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia uczestnikom biegu.
 4. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas zawodów.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ligi, lub odwołania ligi z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia, w szczególności w przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu, życiu lub zdrowiu uczestników oraz wydania decyzji organu administracji – niezależnie od formy tej decyzji – skutkującej koniecznością odwołania turnieju.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu do 5 dni przed imprezą.
 7. W sprawach nie objętych regulaminem, rozstrzyga organizator.