Regulamin II Charytatywnego biegu Mikołajkowego z Dwójką

Regulamin II Charytatywnego Biegu Mikołajkowego z Dwójką
– wirtualnie

ORGANIZATORZY

 1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach
 2. Siedlecki Klub Sportowy „FENIKS”
 3. Fundacja Ultramaratonu Nadbużańskiego

CEL

 1. Wsparcie Siedlczanki Marysi Tchórzewskiej w powrocie do zdrowia.
 2. Promocja dobroczynności.
 3. Integracja lokalnej społeczności.
 4. Promocja aktywności fizycznej i aktywnego spędzania czasu w rodzinny sposób.

TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniach 06 – 13 grudnia 2020 roku w dowolnym miejscu na świecie.
 2. Start i metę ustala sobie indywidualnie każdy uczestnik biegu.
 3. Biuro zawodów znajdować się będzie w Szkole Podstawowej nr 2 w Siedlcach
  Szkolna 2 i czynne będzie w następujących dniach i godzinach:

  1. 5 grudnia – 9:00 – 11:00
  2. 6 grudnia – 9:00 – 12:00
  3. 7 grudnia – 14:30 – 18:00
 4. Od niedzieli 6.12.2020 r. do niedzieli 13.12.2020 r. do godziny 12:00 uczestnicy mają czas na pokonanie trasy 5 km.
 5. W ramach II Charytatywnego Biegu Mikołajkowego z Dwójką odbędzie się trening lekkoatletyczny dla dzieci, które zapisały się i opłaciły udział w biegu:
  1. 5 – 6 lat – 6 grudnia 2020 r. godzina 11:00 – boisko Szkoły Podstawowej nr 2
  2. 7 – 9 lat – 6 grudnia 2020 r. godzina 11:45 – boisko Szkoły Podstawowej nr 2

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Bieg główny odbędzie się na dystansie ok. 5 km.
  1. Trasa nieatestowana.
 2. Limit uczestników na wszystkie trzy biegi wynosi 250 osób.
 3. Każdy zawodnik startujący w biegu ma obowiązek zarejestrować swój udział za pośrednictwem formularza elektronicznego do dnia 04.12.2020 do godziny 23:59
 4. Każdy zawodnik przed biegiem zobowiązany jest do odebrania pakietu startowego.
 5. Każdy zawodnik zobowiązuje się do wpłacenia opłaty startowej (minimum 25 zł). Zachęcamy jednak do większych wpłat. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na pomoc w rehabilitacji Marysi Tchórzewskiej
 6. Opłatę startową należy wpłacić na konto Fundacji poprzez formularz zgłoszeniowy podany wyżej lub uiścić gotówką bezpośrednio w Biurze Zawodów w dniu biegu.

Dane do przelewu:

Fundacja Ultramaratonu Nadbużańskiego

Nr rachunku: 40 1050 1953 1000 0090 3054 7161

Tytułem: Bieg charytatywny, opłata za (imię i nazwisko uczestnika biegu)

 1. Organizatorzy nie wystawiają faktur VAT za udział w imprezie.
 2. Organizator dopuszcza start osób z kijami Nordic Walking.
 3. Każdy uczestnik jest zobowiązany:
  1. w dniach od 6.12.2020 r. do 13.12.2020 r. do godziny 12:00 przebiec 5 km i zarejestrować swój bieg za pomocą aplikacji w telefonie lub w zegarku (trasa, dystans, czas).
  2. wysłać zdjęcie przebiegniętej trasy wraz z czasem na adres: bieg@sp2.siedlce.pl

Dodatkowo osoby, które będą biegały w stroju Mikołaja lub Śnieżynki wezmą udział w konkursie na najlepsze przebranie. Zdjęcia w kostiumach prosimy o przesłanie na adres: bieg@sp2.siedlce.pl

W dniu 13 grudnia 2020 r. nadesłane przez uczestników zdjęcia w strojach zostaną opublikowane na Facebooku Szkoły Podstawowej nr 2 w Siedlcach – osoba w stroju Śnieżynki i Mikołaja, której zdjęcie otrzyma największą liczbę reakcji wygrywa puchar. Głosowanie będzie trwało 13 grudnia 2020 roku od godz. 12:15 do 23:59.

 1. Na podstawie nadesłanych zapisów biegów (zdjęć i czasów) zostanie opracowana końcowa klasyfikacja wyników. Wyniki zostaną opublikowane na stronie: http://fenikssiedlce.pl/zawody/ oraz na Facebooku.

 

ŚWIADCZENIA I NAGRODY

 1. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje numer startowy, agrafki, pamiątkowy medal.
 2. W trakcie wszystkich biegów będą obowiązywały następujące klasyfikacje:
  1. Najszybszy Mikołaj (miejsca 1-3)
  2. Najszybsza Śnieżynka (miejsca 1-3)
 3. W przypadku biegu głównego dodatkowo będzie przeprowadzona kategoria:
 4. Najciekawsze przebranie Mikołaja
 5. Najciekawsze przebranie Śnieżynki

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do stosowania się do wszystkich zaleceń i wytycznych ustalonych przez odpowiednie organy administracji rządowej i samorządowej w związku z występowaniem stanu epidemii.
 2. Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.
 3. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia uczestnikom biegu.
 4. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania Biegu z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia, w szczególności w przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu, życiu lub zdrowiu uczestników oraz wydania decyzji organu administracji – niezależnie od formy tej decyzji – skutkującej koniecznością odwołania Biegu.
 6. W sprawach nie objętych regulaminem, rozstrzyga organizator.