Zapisy

Opłatę startową za udział w biegu należy przelać na konto Siedleckiego Klubu Sportowego FENIKS
Siedlecki Klub Sportowy FENIKS
ul. Gospodarcza 4, 08-110 Siedlce
Nr rachunku: 40 1050 1953 1000 0090 3054 7161 – ING Bank Śląski
Tytułem: Bieg charytatywny, opłata za (imię i nazwisko uczestnika biegu)