Wyniki

Dziewczęta:
1 – 2 klasa
3 – 4 klasa
5 – 6 klasa
7 – 8 klasa
Szkoły Ponadpodstawowe
Osoby z niepełnosprawnościami

Chłopcy
1 – 2 klasa
3 – 4 klasa
5 – 6 klasa
7 – 8 klasa
Szkoły Ponadpodstawowe
Osoby z niepełnosprawnościami

Sztafeta Rodzinna
Sztafeta OPEN

Klasyfikacja Szkół:
Szkoły Podstawowe dziewczęta:
1 miejsce – SP 11 Siedlce – 83 pkt
2 miejsce – SP 3 Siedlce – 65 pkt
3 miejsce – SP 1 Siedlce – 21 pkt

Szkoły Podstawowe chłopcy:
1 miejsce – SP 3 Siedlce – 67 pkt
2 miejsce – SP 11 Siedlce – 60 pkt
3 miejsce – SP 9 Siedlce – 22 pkt

Szkoły Ponadpodstawowe dziewczęta:
1 miejsce – ZSP 4 (Rolnik) – 23 pkt
2 miejsce – I LO (Prus) – 9 pkt
3 miejsce – ZSP 2 (Ekonomik) – 7 pkt

Szkoły Ponadpodstawowe chłopcy:
1 miejsce – ZSP 4 (Rolnik) – 14 pkt
2 miejsce – ZSP 1 (Elektryk) – 10 pkt
3 miejsce – Katolickie LO – 8 pkt

Dziewczęta:
1 – 2 klasa
3 – 4 klasa
5 – 6 klasa
7 – 8 klasa
Szkoły Ponadpodstawowe
Osoby z niepełnosprawnościami

Chłopcy
1 – 2 klasa
3 – 4 klasa
5 – 6 klasa
7 – 8 klasa
Szkoły Ponadpodstawowe
Osoby z niepełnosprawnościami

Sztafeta Rodzinna
Sztafeta OPEN

Klasyfikacja Szkół:
Szkoły Podstawowe:
1 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 w Siedlcach – 137 pkt
2 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 8 w Siedlcach – 66 pkt
3 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 11 w Siedlcach – 59 pkt

Szkoły Ponadpodstawowe:
1 miejsce – ZSP 4 – Rolnik – 52 pkt
2 miejsce – ZSP 2 – Ekonomik – 23 pkt
3 miejsce – II LO – Królówka – 14 pkt